Benim Haklarım | Büyüklere Bilgi | Biz Çocukların Hakları | İletişim
   Ana Sayfa
   Çocukların Eserleri
   Ben Çocukken
   Yaşamsal Bilgiler
   Çocuk Muhabirler
   Öyküler
   Annelerin Hakları
   Dedelerin ve Ninelerin
   Hakları
   Büyüklerin Hakları


   Büyüklere Bilgi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin,,çocukların anlayabileceği şekilde sadeleştirmesini, ülkemizce imzalanmasının hemen ardından, o günlerin heyecanı içinde yaptım. Daha sonraki yıllarda metne baktığımda bazı maddelerini (5, 25, 27) tam ifade edemediğimi, bazı maddelerini (42, 43.....) ise atlamış olduğumu fark ettim. Ve 2003 yılı başında oturup yeniden gözden geçirdim.

Çocuk haklarının çocukçaya çevrilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar sadece hukukcular ve insan hakları savunucularından, ülkemizce sözleşmenin 17.29.30.maddelerine konan çekinceleri, çekinceleri belirterek de olsa çevirmediğim için eleştiri aldım. Onlar, bir hukuksal metin olarak, sözleşmenin bütünlüğünün bozulmasına itirazları noktasında haklıydılar. Ben, çekinceyi sözcük olarak anlamayan, çekinceli maddelerin hangisi olduğunu unutan veya karıştıran çocuğun, kanunla başının derde girmesine, çocukların hayrına bir şey yapmak isterken, onların zarar görmesine neden olmaya itirazım noktasında haklıydım. Gözden geçirmede bu temel eleştiriyi dikkate aldım ancak benim kaygılarımı da gideren bir yol izledim.

Yeni çalışmada, ilk metinde etkin olan ve bir çok kez, 'BENİM HAKLARIM' adı ile basılmasına temel oluşturacak şekilde kullandığım 'ben' dilini 'biz' diline evirmeye çalıştım. Sözleşmede tanımlanan hakların, bir çocuğun değil bütün çocukların hakları olduğunu, önce çocuklar kavrasın istedim. Büyük çocuk küçüğün, avantajlı çocuk dezavantajlı çocuğun, erkek çocuk kız çocuğun kendisiyle aynı haklara sahip olduğunu bilsin istedim. Birbirlerine duyarlı olsunlar, kardeşlik, barış, adalet eşitlik ,özgürlük duygularıyla yetişsinler. Gelecekte, bugün insanlığın yaşadığı savaş, şiddet, açlık, yoksulluk, ayrımcılık gibi olumsuzluklar yaşanmasın.

Yeni metinde de ilk metinde olduğu gibi, tüm çocukların tüm haklarından yararlandığını, anne babaları, yetişkinler ve görevlilerce, olumsuzluklara karşı esirgendiğini varsayan bir dil kullandım. Sevgi ve güvenin çocuklar için öneminden hareketle, dünyanın bugünkü haline karşın hayata ve bizlere güvensinler istedim.

Yeni metinde de yine 7_12 yaş gurubu çocuğu hedef aldım. Bu nedenle sözleşme metninde yer alan suistimal, suç, suç ikrarı, psikopat madde, mülteci, sömürü, işkence, kötü muamele, cinsel sömürü, fuhuş gibi sözcükleri kullanmadım.Bu sözcükleri, hem çocukların kafasını karıştırmamak hem de sözcüklerin tanımladıkları sorunların yaşanmadığı bir dünya, bir hayat idealinden hareketle kullanmadım. Çocuklar için yaptığım en güzel şey diye düşündüğüm ve ara ara baktığımda mutlu olduğum ilk metni, ticari olmayan ve kalın çizgilerle de olsa evrensel insanlık değerlerine saygılı olduğu kanısına vardığım hangi kuruluş basmak isterse izin verdim.Sanırım böyle yapmaya da devam edeceğim.

Ancak bugüne kadar, gerek ilk sadeleştirmede ismimi koymama mütevazılığını gösterme saflığında bulunmamdan gerek bazı insanların ve kuruluşların ahlak anlayışlarından çocuk haklarının çocukçası inanılmaz suistimal edildi. .Metni bozarak basanlar da oldu, kendi isimlerini yazıp yayınlayanlar da. Yine aynı nedenle izin verme kurallarımı sıkılaştırdım. Artık yazılı iznimin dışında başka şeylere de dikkat ediyorum. Bir bütün halinde anlamlı olan metnin aynen ve tam kullanılmasını, metnin altına, telif haklarının tarafıma ait olduğunun belirtilmesini veya eser sahibi olarak adımın yazılmasını, basım için izin alan kuruluşun dışında başka bir kuruluşun adının geçmemesini ve bir örneğinin tarafıma gönderilmesini istiyor ve izliyorum.